Reklamationsret:

Der ydes 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen skal meddeles indenfor rimelig tid. Du bedes angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager refunderes returneringsomkostninger i rimeligt omfang. Såfremt en reklamation viser sig at være ubegrundet eller fejlen ikke er omfattet af reklamationsretten, vil eftersyns-gebyr samt fragt blive faktureret. 

Forbehold:

Der tages forbehold for trykfejl/tastefejl udsolgte varer, pris- og kursændringer, samt ændringer i produkternes specifikationer. KrolfButikken forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. 

FRASIGELSE AF ANSVAR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

KrolfButikken.dk LEVERES AF OS PÅ EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS. KrolfButikken KAN IKKE GØRES ANSVARLIG, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR SÅ VIDT ANGÅR BRUGEN AF DETTE SITE, ELLER INFORMATIONEN, INDHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER INDEHOLDT PÅ KrolfButikken.dk. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF KrolfButikken.dk ER PÅ EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASIGER VI OS ALLE GARANTIER, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET. VI KAN IKKE GARANTERE AT KrolfButikken.dk, DETS SERVERE, ELLER E-MAIL SENDT FRA OS ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. VI KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR EVT. SKADER AF ENHVER ART DER STAMMER FRA BRUGEN AF KrolfButikken.dk, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET, TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG AFLEDTE SKADER.